POSADZKI PRZEMYSŁOWE

OFERTA

DANE KONTAKTOWE

 • PAZBET Paweł Sierzputowski
  Szymany 68, 19-200 Grajewo
 • tel. 86 272 77 88 wew.26
  e-mail: biuro@pazbet.pl
 • NIP: 719-111-06-53
  REGON: 451085257
 • DZIAŁ HANDLOWY:
 • Beata Ostaszewska
  Kierownik Działu Handlowego
  tel. 537 020 707
 • Dział Handlowy
  tel. 579 510 076

BETON POSADZKOWY

 

Beton z przeznaczeniem na posadzkę nie jest zwykłym betonem towarowym. Charakterystyczne cechy betonu przeznaczonego do posadzki przemysłowej to:

 

 • minimalna klasa wytrzymałości B25
 • właściwa jednorodna konsystencja
 • wskaźnik wodno-cementowy w/c < 0,5
 • punkt piaskowy do 40%
 • ograniczona ilość cementu z uwagi na skurcz.

 

Transportowanie i łatwe wbudowanie betonu o wyżej wymienionych parametrach nie jest możliwe bez zastosowania chemii do betonu w postaci plastyfikatorów lub upłynniaczy.

 

PODKŁAD

 

Płyta betonowa może zostać wykonana na:

 

 • wypoziomowanym i zagęszczonym podłożu, na którym znajduje się izolacja wodoszczelna
 • uprzednio wykonanej warstwie „chudego betonu” z betonu klasy min. B10, na której znajduje się izolacja wodoszczelna.

 

WARSTWA POŚLIZGOWA

 

Warstwę poślizgową pod posadzki przemysłowe wykonujemy z folii budowlanej o grubości 0,2 mm. Jest ona układana w systemie jednej warstwy bądź dwóch układanych na krzyż, szczególnie tam gdzie występują duże i długotrwałe obciążenia. Warstwa poślizgowa jest elementem koniecznym, w przypadku rezygnacji z niej, posadzka właściwa narażona jest na niekontrolowane pęknięcia na skutek połączenia z warstwą podbudowy bądź też w wyniku skurczu betonu i zmian termicznych.

 

Pianka dylatacji obwodowej z PE o szerokości 10-15 cm ( w zależności od grubości płyty betonowej ) i grubości 5 mm oddziela posadzkę przemysłową od stałych elementów w obiekcie. Układna jest ona po obwodzie ścian, przy słupach, filarach, maszynach a jej zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu pękaniu betonu w tych obszarach na skutek zjawiska skurczu.

 

PŁYTA GŁÓWNA

 

Płytę główną wylewamy z betonu klasy minimum B25 (C20/25). W naszej ofercie posiadamy różne technologie zbrojenia posadzek przemysłowych. Standardowo wykorzystywane są włókna stalowe i polipropylenowe bądź też siatki stalowe. Coraz częściej płyty główne zbroi się włóknami polimerowymi, które mają tę wyższość nad zbrojeniem rozproszonym, że nie korodują oraz łatwo poddają się przecięciu piłą do betonu. Zastosowanie włókien zwiększa odporność płyty na pękanie, powoduje wzrost odporności na obciążenia dynamiczne, podwyższa twardość a także pozwala na zmniejszenie grubości płyty głównej. Zastosowaniu włókien polimerowych bądź zbrojenia rozproszonego znacznie obniża koszt wykonania posadzki w stosunku do posadzki zbrojonej siatką stalową.

 

Czas wiązania wylanego betonu jest zróżnicowany i zależy głównie od klasy betonu, wilgotności powietrza, temperatury oraz użytych plastyfikatorów. W celu poprawy wytrzymałości powierzchni posadzka jest mechanicznie zacierana w odpowiednim momencie jego wiązania, w zależności od docelowego wykończenia powierzchni.

 

UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE

 

Od posadzek przemysłowych wymaga się przede wszystkim wysokiej odporności na ścieranie. Taki cel można osiągnąć wykonując posadzkę metodą DST czyli przy użyciu posypki utwardzającej o różnej klasie ścieralności. Utwardzacz rozsypywany jest ręcznie lub mechanicznie na świeżą płytę betonową, później jest wygładzony i wyrównany listwą ściągającą. Mechaniczne zatarcie posadzki dokonywane jest w określonych odstępach czasu zacieraczkami mechanicznymi ze skrzydłami ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem, aż do uzyskania gładkości.

 

IMPREGNACJA POSADZKI

 

Impregnacja zabezpiecza beton przeciwko pyleniu, służy jako pielęgnator, uszczelniacz i wzmacniacz. Wykonujemy ją natychmiast po zakończeniu procesu zacierania. Zaimpregnowaną posadzkę dużo łatwiej się czyści odpowiednimi detergentami oraz sprzętem.

 

NACIĘCIE I WYPEŁNIENIE DYLATACJI

 

Płyta nośna w odpowiednim momencie zostaje zdylatowana, czyli pocięta na pola o kształcie kwadratów nie większych niż ok 6m x 6m na głębokość do 1/3 grubości płyty. Gdy nastąpi zasadnicze otwarcie fug należy je oczyścić. W przypadku, gdy fuga podczas pracy będzie stale zawilgocona, należy zagruntować primerem powierzchnię betonu na styku z masą. Szczeliny dylatacyjne zostają wypełnione masą dylatacyjną, nie może to jednak nastąpić wcześniej niż na 28 dni od wykonania posadzki. Barwa masy może być dobrana do koloru posadzki, w której wypełnia się szczeliny dylatacyjne.

OSTATNIE REALIZACJE
Posadzka żywiczna w garażu...
Posadzka żywiczna w hali pr...
Magazyn wysokiego składowan...
Hala magazynowa
PAZBET Paweł Sierzputowski, Szymany 68, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 77 88 wew. 26
Prawa autorskie © PAZBET Posadzki przemysłowe 2017